Seriøs dating Skanderborg

Kemp & Lauritzen har lagt sig i front med gennemførelsen af store projekter for blandt andet Næstved Bibliotek.Der er store kvalitetsforskelle på LED-markedet, og valg af produkter og løsning indflydelse på slutresultatet.Ved overgang fra traditionelle lysstofrør til LED vil man i dag typisk opnå en halvering af energiforbruget, men i mange tilfælde helt op til 80 %.

For servicechef Søren Andersen har det tætte samarbejde med Kemp & Lauritzen stor betydning for planlægningen og gennemførelse af energioptimering på Tietgenskolens fire lokationer i Odense.Og den fase er naturligvis rigtig interessant for os, da det er her, vores succes og indtjening afgøres.” I Skanderborg Kommune er der stor tilfredshed: ”Opbygningen af ESCO-modellen medfører, at man er gift med sin leverandør gennem mange år”, konstaterer Bjarne Rasmussen. Daværende borgmester, Lene Hansen, var yderst tilfreds ved aftalens indgåelse: ”Aftalen betyder både en forbedring af den kommunale driftsøkonomi samt en forbedring af miljøet, så det er en ren win-win situation. abenteuer date Dortmund ”Så det er bestemt ikke uvæsentligt, hvem man vælger. Over de kommende år gennemanalyserer Kemp & Lauritzen 90.000 m i den nordjyske kommune for at optimere el-, varme- og vandforbrug og fokusere på klimaskærmen via bygningsmæssige forbedringer. ”Projektet er et såkaldt ESCO-samarbejde, hvor Kemp & Lauritzen som den private aktør garanterer, at beregningerne for energibesparelsen i de enkelte ejendomme rent faktisk kan føres ud i livet og efterfølgende dokumenteres over for kommunen”, fortæller sektionschef hos Kemp & Lauritzen, Søren Stougaard. Projektet er fremsynet og vidner om, at vi i samarbejde med en privat virksomhed kan være med til at løse nogle af fremtidens udfordringer.Og så fik vi tilmed fuld tilbagebetaling af energitilskuddet fra Kemp & Lauritzen”.Også når det gælder kvaliteten af den tekniske løsning, er Søren Andersen tilfreds.

Seriøs dating Skanderborg

”Kemp & Lauritzens projektledere har et indgående kendskab til vores skoler og anlæg, og det sparer os utroligt megen tid, at de engagerer sig i skolens drift og udpeger oplagte muligheder for energioptimering.Når de har afdækket et område og udarbejdet en rapport, er der som regel ingen tvivl om, hvad vi skal.Derfor har Søren Andersen været særdeles tilfreds med den totalservice Kemp & Lauritzen yder på området: "De yder kompetent rådgivning og sørger helt automatisk for, at mulighederne bliver afdækket og tingene løst.Sådan var det også med udskiftningen af vores ventilationsanlæg.Vi nøjes altså ikke med at udskifte dele i motoren, vi skifter i stedet hele enheden,” slutter Søren Stougaard.

  • Singels Halle
  • Online dating portal Chemnitz
  • Dating regler Rudersdal
  • Online dating erfahrungen Bochum
  • Dating kostenlos Recklinghausen
  • Single online Leverkusen

De seneste års udvikling inden for LED-belysning har givet et kvalitetsløft, der resulterer i bedre belysning og markante energibesparelser.Derfor udfører Kemp & Lauritzen energiberegninger, udregner k Wh-besparelser og tilbagebetalingstid og hjælper med at indhente betaling for den sparede strøm hos energiselskaberne (reduktionen i energiforbruget kan sælges for omkring 25 øre pr. Det er maskinmester Ian Gerlach, projektleder på LED-projektet på Næstved Bibliotek, godt tilfreds med: ”Vi skulle udskifte samtlige armaturer i både udlåns- og kontorområderne, så det gjaldt om at finde en solid og sikker løsning”, fortæller han.”Kemp & Lauritzens tilbud var det billigste, og de ydede gennem hele projektet en aktiv kundeservice. en hel del ved at udskifte de gamle armaturer med LED én til én og kunne samtidig bevare den arkitektoniske helhed.”Den største gevinst ligger inden for spændingsregulering og reduktion af tomgangsforbrug, som alene henter ¼ af besparelserne”, fortæller Søren Stougaard, projektudviklingschef i Kemp & Lauritzen.”Udskiftning af tekniske installationer og overgang til LED-belysning fylder også pænt.


seriøs dating Skanderborg-57seriøs dating Skanderborg-21seriøs dating Skanderborg-58
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *